«ШУFЛА» НЫҢ ЕСАБАТ КОНЦЕРТИ

«ШУFЛА» НЫҢ ЕСАБАТ КОНЦЕРТИ

Саз бенен қосық пайда болыў дәўиринен баслап қаншадан-қанша дәўир сынақларын бастан кеширип, бүгинлиги өзиниң раўажланыў жолына түсти. әсиресе ғәрезсизликке ерискеннен соң мәденият ҳәм спорт тараўына болған итибар өзгеше болды. Бул…