Fan va ta'lim "Нафосат-2021" енди мектеплерде

"Нафосат-2021" енди мектеплерде

0
"Нафосат-2021" енди мектеплерде

Ҳаял-қызларымыздың кийиниӯ мәдениятын раӯажландырыӯ мақсетинде шөлкемлестирилип атырған  “Нафосат-2021”  фестивалы мектеплерде өткерилиўи басланды. Бул фестивальда районымыздағы 1-санлы мектептиң жоқары класс оқыӯшы қызлары муғаллимлери менен биргеликте қатнасты.

Фестиваль-кийим адамның дүнья қарасы ҳәм де минез-қулқынан хабар бериӯши, инсанның руӯхый дуньясының бир бөлеги  екенлигин оқыӯшы жаслар санасына сиңдириӯ мақсетинде өткерилмекте.
Шәртлери менен 3 басқышта өткерилген фестивальда 1-орынды 9-а-класс оқыўшы қызлары жеңип алып, келеси екинши басқышқа жоллама алды.

Тахтакөпир районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети