Ma'daniyat Мәҳәлле системасы хызметкерлери кәсиплик байрамында

Мәҳәлле системасы хызметкерлери кәсиплик байрамында

0
Мәҳәлле системасы хызметкерлери кәсиплик байрамында

Бүгин мәҳәлле системасы хызметкерлери күни өзлериниң кәсиплик байрамын ылайықлы күтип алды. Мәкан, аўыл, посёлкалық пуқаралар жыйыны баслықлары, хаткерлери менен мәсләҳәтшилери, сондай-ақ, тараў нураныйлары "Айзада" тойханасында байрам мүнәсибети менен жыйналып, бир кесе шай үстинде кәсиплик байрамын белгилеп өтти.
Район ҳәкими Жамбул Адилов жыйналғанларды кәсиплик байрамы менен қутлықлап, халқымыздың мийтиндей аўызбиршилигин беккемлеп, ҳәр бир шаңарақтың жәмийетимиздиң алға раўажланыўында үлес қосып атырған кәсип пидайыларының жумысларында табыслар тиледи.
Тараў хызметкерлери йошлы қосықлар атқарылып, саўғалар менен хошаметленди.

Тахтакөпир районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети