Ma'daniyat Наўрыз келди: Атакөл АПЖда өткерилген байрам

Наўрыз келди: Атакөл АПЖда өткерилген байрам

0
Наўрыз келди:  Атакөл АПЖда өткерилген байрам

Елимизге қутлы наўрыздың кирип келиўи менен ана тәбиятымыздағы тиришилик атаўы оянып, өз өмирин жалғастыра береди. Инсанлардың кеўлинде болса өзгеше кейпиятты сезиў қыйын емес.
Бәҳәр байрамы наўрызды Атакөл аўылының халқы үлкен таярлықлар менен күтип алды. Аўыл халқының аўызбиршиликте өткерилген байрам тамашаларын жоқарыдағы көринислерден аңлаў қыйын емес.

Тахтакөпир районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети